Jagrukta Abhiyan


Date: 19/03/2017

"Jagrukta abhiyan" by JANANI HOSPITAL n Shreenathpuram Vikas Samiti. awareness about Anemia( khoon ki kami) n Antenatal care( pregnancy management) was done.